Dodany: 2011-11-03 08:51:24
 

Prawo administracyjnePrawo administracyjne to jedna z najważniejszych gałęzi prawodawstwa obowiązującego na terenie Polski. Oprócz prawa karnego właśnie z jego udziałem odbywa się większość spraw przed organami administracji publicznej w której bierze udział również adwokat Rzeszów.

 

Postępowania w odniesieniu do prawa administracyjnego mogą odbywać się zarówno przed rejonowymi sądami administracyjnymi, sądami wojewódzkimi jak również adwokat Rzeszów może brać udział w postępowaniach przez Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z reguły sprawy dotyczą niezgodnego z prawem przepisów administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z korzyścią nie da składającego decyzję lecz organu.

 

Mogą one dotyczyć również błędnych decyzji administracyjnych wydanych przez urzędy administracji państwowej których wynik jest krzywdzący dla organu. W tym przypadku to właśnie on decyduje się wytoczyć sprawę sądową. Dzieje się tak jedynie w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, którzy nie wywiązali się z własnych zobowiązań wobec państwa i w których imieniu występować będzie adwokat Rzeszów jako ich reprezentant..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo administracyjne
Nick: