Dodany: 2018-01-24 12:03:48
 

Najpopularniejsze wykroczenie

Złamanie praw autorskich to chyba obecnie najpowszechniej popełniane wykroczenie. A przecież za wszelkie naruszenia może grozić nam kara za złamanie praw autorskich zależnych. A złamać takie prawa jest bardzo łatwo.

Nie chodzi tylko o przypadki plagiatu czyli przypisanie sobie autorstwa cudzej pracy. Złamaniem praw autorskich będzie każde nieuprawnione użycie lub modyfikacja dzieła będącego objętym tymi prawami. Jeśli na przykład w swoim klipie użyjemy utworu muzycznego bez zezwolenia to prawa autorskie są już złamane, nawet jeśli to bardzo znany utwór. Nie każdy wie, ale prawa autorskie gasną dopiero z upływem 70 lat od śmierci twórcy o ile nikt ich nie wykupił. Co oznacza, że mamy bardzo ograniczone możliwości w pozyskiwaniu legalnej muzyki. Aby nie groziła nam kara za złamanie praw autorskich zależnych, możemy korzystać z tak zwanej domeny publicznej.

Niektórzy autorzy decydują się umieszczać swoje dzieła (muzykę, filmy czy zdjęcia) w ramach tak zwanej wolnej licencji – oznacza to całkowitą swobodę użycia takich utworów, zarówno w celach prywatnych jak i komercyjnych.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Najpopularniejsze wykroczenie
Nick: