Dodany: 2011-11-03 08:28:26
images/309px-Books-aj.svg_aj_ashton_01g.svg.png4437b.png Urząd jakim jest sędzia to duże wyzwanie dla wszystkich którzy swe życie chcą związać z ochroną praw majątkowych i osobistych ich klientów. W każdym z postępowań rola jaką pełnić będzie adwokat Rzeszów staje się jedną z najważniejszych.

Dodany: 2011-11-03 08:23:40
images/309px-Books-aj.svg_aj_ashton_01b.svg.png08c9b.png Zakres obowiązków pełnionych przez komorników sądowych dotyczy zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych nie wywiązujących się z zobowiązań. Zakres tej ingerencji ma jednak swoje ograniczenia co niejednokrotnie sprawia, że osoby poddające się egzekucji komorniczej tracą znacznie więcej aniżeli powinni.